گوگل

آینده مبهم داده ها و اطلاعات

نوشته آرش خواجه . 1 سال پیش

در این هفته، دو مورد ظاهرا متناقض در اخبار، توجه من را جلب کرد: در خبری آمد فیس بوک تحقیقات بازار را انجام می دهد تا بداند…