Jung woo Ha

فیلم های این بازیگر

در میان خدایان: دنیای دوم
2017
  • اکشن
  • درام
در زندگی پس از مرگ، فرشته نگهبانی به مردی در جریان محاکمه اش کمک میکند، در حالیکه دو همکار آن مرد در زمین، به فرشته نگهبانی کمک میکنند.....