Håkon T. Nielsen

فیلم های این بازیگر

مرد دوازدهم
2017
  • تاریخی
  • درام
12 شورشی بودند. نازی ها یازده نفر از آن ها را کشتند. این فیلم داستان واقعی نفر دوازدهم هست که از دست نازی ها فرار می کند...