مستند

داستان پیکسار
2007
  • مستند
موضوع این فیلم مستند دربارهٔ تاریخ شرکت پویانمایی پیکسار است....
داستان کومودر
2018
  • مستند
داستان فیلم در مورد مهندسان و توسعه دهندگان بازی برای اولین کاربران نسل ۸ بیتی است که......
جزیره مستحکم
2017
  • مستند
فیلم ساز جوان Yance Ford از سال 1992 برروی پرونده ی قتل برادر 24 ساله و سیاه پوست خود که به صورت ناخوشایندی به قتل رسیده است تحقیق می کند .دادگاه به قاتل اجازه داده است تا آزاد...